Бүсийн Кодууд Йемен

Йемен ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Hadramaut05
2.Hodaidah03

Бүсийн Кодууд Йемен