Бүсийн Кодууд Египет

Египет ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Ismailia64

Бүсийн Кодууд Египет