Бүсийн Кодууд Япон

Япон ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Gifu58

Бүсийн Кодууд Япон