Бүсийн Кодууд Гвиней

Гвиней ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Sangoya3042

Бүсийн Кодууд Гвиней