Бүсийн Кодууд Гренланд

Гренланд ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Upernavik96
2.Uummannaq95

Бүсийн Кодууд Гренланд