Бүсийн Кодууд Гренланд

Гренланд ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Kangaatsiaq87
2.Kangerlussuaq84

Бүсийн Кодууд Гренланд