Бүсийн Кодууд Гэгээн Хэлэна

Гэгээн Хэлэна ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Jamestown, St Helena22

Бүсийн Кодууд Гэгээн Хэлэна