Бүсийн Кодууд Гамби

Гамби ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Yundum447

Бүсийн Кодууд Гамби