Бүсийн Кодууд Франц

Франц ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Île-de-France (Paris)01

Бүсийн Кодууд Франц