Бүсийн Кодууд Финлянд

Финлянд ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Uusimaa (Nyland)019

Бүсийн Кодууд Финлянд