Бүсийн Кодууд Финлянд

Финлянд ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Kuopio017
2.Kymi (Kymmene)05

Бүсийн Кодууд Финлянд