Бүсийн Кодууд Финлянд

Финлянд ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Åland Islands018

Бүсийн Кодууд Финлянд