Бүсийн Кодууд Эквадор

Эквадор ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Loja7
2.Los Ríos5

Бүсийн Кодууд Эквадор