Бүсийн Кодууд Эквадор

Эквадор ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Galápagos5
2.Guayas4

Бүсийн Кодууд Эквадор