Бүсийн Кодууд Эквадор

Эквадор ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Cañar7
2.Carchi6
3.Chimborazo3
4.Cotopaxi3
5.Cuenca6

Бүсийн Кодууд Эквадор