Бүсийн Кодууд Чад

Чад ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Ouaddai22686
2.Ouaddai22687
3.Ouaddai22688

Бүсийн Кодууд Чад