Бүсийн Кодууд Чад

Чад ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Kanem22504
2.Kanem22505

Бүсийн Кодууд Чад