Бүсийн Кодууд Боливи

Боливи ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.La Paz, Oruro, Potosí2

Бүсийн Кодууд Боливи