Бүсийн Кодууд Белги

Белги ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Ypres (Ieper)057

Бүсийн Кодууд Белги