Бүсийн Кодууд Белги

Белги ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Verviers087
2.Veurne (Furnes)058

Бүсийн Кодууд Белги