Бүсийн Кодууд Бангладеш

Бангладеш ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Tangail0921
2.Thakurgaon0561

Бүсийн Кодууд Бангладеш