Бүсийн Кодууд Бангладеш

Бангладеш ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Hobigonj0831

Бүсийн Кодууд Бангладеш