Бүсийн Кодууд Австрали

Австрали ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Hobart0361
2.Hobart0362

Бүсийн Кодууд Австрали