Бүсийн Кодууд Армен

Армен ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Qarakert023375

Бүсийн Кодууд Армен