Бүсийн Кодууд Арабын Нэгдсэн Эмирт Улс

Арабын Нэгдсэн Эмирт Улс ийн Бүсийн Кодууд:Бүсийн Кодууд Арабын Нэгдсэн Эмирт Улс