Бүсийн Кодууд Ангол

Ангол ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Huambo41
2.Huíla61

Бүсийн Кодууд Ангол