Бүсийн Кодууд Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ)

Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ) ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Utah385
2.Utah435
3.Utah801

Бүсийн Кодууд Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ)