Бүсийн Кодууд Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ)

Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ) ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Delaware302
2.District of Columbia202

Бүсийн Кодууд Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ)